video content


Billboardy sponsorskie
Adaptacje reklam

proces:  
Project Management | BriefKreacja i copywriting | Storyboard | Animacja 3D | Animacja 2D | Rotoskopia | Montaż napisów do filmu | Montaż i efekty przejścia | Udźwiękowienie | Proofreading | Pliki emisyjne | Wgranie do stacji

Billboard sponsorski czyli materiał promocyjny jednorazowo wskazujący sponsora nie dłużej niż 8, 16 lub 24 sekundy.

Przykłady naszych realizacji billboardów sponsorskich dla marek Media Expert i Enterol.

Czytaj więcej

Czytaj mniej

Adaptacja to dostosowanie istniejącej reklamy do potrzeb danego rynku, innej grupy odbiorców lub różnych formatów mediów. Odgrywa istotną rolę w globalnych kampaniach marketingowych.

Przykłady naszych realizacji adaptacji reklam dla marki Media Expert.

Czytaj więcej

Czytaj mniej